Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο www.themistoklistsitsos.gr (στο εξής ιστότοπος ή ιστοσελίδα ή website) 

1. Γενικές πληροφορίες

1.    Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελούν οι ενότητες Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική Cookies, Αποστολές – Έξοδα, Τρόποι Πληρωμής, Επιστροφές. Επισημαίνεται ότι χρήστης οφείλει να μελετήσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας μας για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
2.    Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. 
3.    Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ενημερώνεται για το σύνολο των παρακάτω όρων.

2. Η εταιρεία

Την πώληση και προώθηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος διενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Συστεγασμένα Φαρμακεία Τσίτσου Θεοφανίας και Θεμιστοκλή Ο.Ε.» που έχει έδρα της στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Κηφισιά Αττικής και στην οδό Κυριαζή 36, με Τ.Κ. 14562, με αρ. μητρώου Φαρμακευτικού Συλλόγου 2379, αριθμός ΓΕΜΗ 124284203000, με Α.Φ.Μ.092530039 της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας (στο εξής «εταιρεία»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται υπό τη σημερινή ή την εκάστοτε νομική της μορφή. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα εξής: τηλ: 210 300 3521, e-mail:  [email protected].

3. Σκοπός και λειτουργία της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος

1.    Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με στόχο την προώθηση και την πώληση των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας διατίθενται προς πώληση ενδεικτικώς αναφερόμενα, παραφαρμακευτικά, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, ορθοπεδικά, παιδικά είδη και άλλα προϊόντα. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και η ανάρτηση προϊόντων προς πώληση επέχουν θέση πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης αγοράς. 
2.    Η παραγγελία από τον χρήστη και υποψήφιο πελάτη αποτελεί υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και η επιτυχής ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της από την εταιρεία μας.

4. Νομική φύση όρων χρήσης

1.    Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί και επέχουν θέση έγκυρης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
2.    Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από το χρήστη ή/ και πελάτη, ο οποίος και διά του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει όλους τους όρους.
3.    Άπαντα τα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι οι παρόντες όροι δεν έχουν τη φύση των Γενικών Όρων Συναλλαγής, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι η εταιρεία είναι μια μικρή εταιρεία η οποία δεν έχει μονοπωλιακή, δεσπόζουσα ή ολιγοπωλιακή θέση στην αγορά.

5. Επιτρεπόμενη και απαγορευόμενη χρήση

1.    Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ο χρήστης οφείλει να ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημία στη φήμη ή στην περιουσία της εταιρείας. 
2.    Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το νόμο (18+).
3.    H λήψη ή η τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου της εταιρείας απαγορεύεται αυστηρά.
4.    Απαγορεύεται αυστηρά η τυχόν αποστολή μη ζητηθέντος διαφημιστικού υλικού (spam) ή η προσπάθεια επηρεασμού της απόδοσης ή της λειτουργικότητας του ιστoτόπου. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
5.    Κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει να απέχει από: 
i.    Οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
ii.    Οποιαδήποτε όχληση σε άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας.     
iii.    Οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας 
iv.    Οποιαδήποτε πρόσβαση στα συστήματά μας.   

6. Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς κ.α.

Ο χρήστης ή/ και πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή λοιπές προωθητικές ενέργειες της εταιρείας είτε αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας είτε και με άλλα μέσα, τηρώντας τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

7. Διαφημίσεις

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να διαφημίζει και να προβάλει στον παρόντα ιστότοπο προϊόντα άλλων εταιρειών, εφόσον το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών σχετίζεται άμεσα με την δραστηριότητά μας και δεν είναι υβριστικό, πορνογραφικό ή παραπλανητικό.

8. Όροι κατάρτισης σύμβασης

1.    Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, θα πρέπει o χρήστης/πελάτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του (πρόταση αγοράς προϊόντος) για τα προϊόντα της εταιρείας ηλεκτρονικά και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πλοήγησης στην ιστοσελίδας μας επιλέγοντας το/τα προϊόν/τα της αρεσκείας σας. 
2.    Η αποδοχή εκ μέρους μας της πρότασης αγοράς ενός προϊόντος και η ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης (sms ή e-mail ή με άλλον ηλεκτρονικό τρόπο). 
3.    Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα κι αν έχουμε στείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στον πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία του και να του επιστρέψουμε το χρηματικό ποσό που κατέβαλε. Επισημαίνουμε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε απέναντί στον πελάτη ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα. 
4.    H τιμολόγηση των προϊόντων είναι αυτή η οποία εμφανίζεται ανά προϊόν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι ενσωματωμένος στα εμφανιζόμενα στην ιστοσελίδα προϊόντα. 
5.    Τα έξοδα αποστολής διαφοροποιούνται ανάλογα με το βάρος του προϊόντος και απεικονίζονται επακριβώς στη φόρμα checkout για την ενημέρωση του χρήστη/πελάτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του (βλ. Τρόποι αποστολής). 
6.    Η ένδειξη στην ιστοσελίδα «η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ή όποια άλλη με συναφές περιεχόμενο, αποτελεί αποδοχή της πρότασης και συνεπάγεται την οριστική κατάρτιση της σύμβασης. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, υπαναχώρηση δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζει το δίκαιο της πωλήσεως και της προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/ 1994).
7.    Οι δυνατοί τρόποι καταβολής του τιμήματος καθορίζονται από την εταιρεία και αναγράφονται στην ιστοσελίδα, ενώ η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στον πελάτη (βλ. Τρόποι Πληρωμής). Τυχόν εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες συνδεόμενες με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής έχουν ισχύ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν υποχρέωση της εταιρείας να προβεί σε αυτές και στο μέλλον, ενώ δεν θα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάρτηση.
8.    Σε περίπτωση που στις πιθανές επιλογές περιλαμβάνεται η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, αποδεκτές γίνονται μόνο οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάρτες.
9.    Ειδικότερα, ως προς την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης μεταφέρεται μέσω ειδικού ψηφιακού πλήκτρου-συνδέσμου στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας και η διαδικασία της πληρωμής λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τις τυχόν χρεώσεις του τρίτου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η εταιρεία δεν φέρει, και δεν δύναται να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών ή πάσης φύσεως στοιχείων ή εν γένει δεδομένων από τρίτους.
10.    Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων γίνεται πάντοτε με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος της αγοράς. Για τις περιπτώσεις της αποστολής προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης και πληρωμής με τη μέθοδο της αντικαταβολής, η μεταβίβαση της κυριότητας των σχετικών προϊόντων συντελείται με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος στη μεταφορική εταιρεία.
11.    Η εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της σε ιδιώτες. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση των πωλουμένων εμπορευμάτων σε τρίτους. 
12.    Άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η παρούσα δεν αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης.
13.    Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πλοήγηση και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως, η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης.

9. Διαθεσιμότητα προϊόντων

1.    Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση της παραγγελίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της περιέλευσης σε αυτή της δήλωσης του πελάτη. Ο πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να μην εκτελεσθεί η παραγγελία του, με τον όρο να του επιστραφεί κάθε τυχόν ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, η δε εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει κάθε ποσό προκαταβολής στο ακέραιο, σε περίπτωση που ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καθυστερήσει η παραγγελία του πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ως χρόνοι εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων.
2.    Τα προϊόντα με την ένδειξη " Διαθέσιμο" και "Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες" είναι τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία στις αποθήκες της ή μπορεί να προμηθευτεί ή να κατασκευάσει στο διάστημα αυτό. Τα προϊόντα με ένδειξη διαθεσιμότητας άλλη από τις προηγούμενες, ή ένδειξη "Κατόπιν Παραγγελίας" ή "Εξαντλημένο" αποτελούν εξατομικευμένα προϊόντα ή και προϊόντα κατά παραγγελία του πελάτη. Η ημέρα παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη εξαρτάται από την μεταφορική εταιρεία και τον τόπο προορισμού. Η εταιρεία μας προσπαθεί να αποστέλλει τα προϊόντα της με τις ανάλογες ταχυμεταφορικές εταιρείες (courier), ώστε τα προϊόντα να φθάνουν ασφαλή και το συντομότερο δυνατό.

10. Αποποίηση/περιορισμός ευθύνης

1.    Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει σύμβαση πώλησης προϊόντων, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, δηλαδή μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε θα ακυρώσουμε ολόκληρη την παραγγελία.
2.    Η εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου της, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.  
3.    Η εταιρεία μας δεν δύναται να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η δε παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της εταιρεία μας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.
4.    Η είσοδος στον παρόντα ιστότοπο, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνακόλουθα, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη συγκατάθεση/έγκριση του κατόχου των κωδικών. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.
5.    Για τους λόγους αυτούς τα μέλη μας οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας/περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνιστάται, στα μέλη μας, όπως μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.
6.    Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α.
7.    Σημειώνουμε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.
8.    Η εταιρεία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστοχώρο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Ο επισκέπτης/χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της εταιρείας μας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.
9.    Μετάθεση κινδύνου: Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).
10.    H εταιρεία μας  δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

11. Εμφάνιση των προϊόντων και τιμών στην ιστοσελίδα

1.    Η εταιρεία δεσμεύεται κατά κανόνα για την παράδοση των προϊόντων έτσι όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά την παραγγελία.
2.    Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.
3.    Η εταιρεία μεριμνά ώστε οι τιμές στην ιστοσελίδα μας να είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, η εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν και του δίνουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη, η εταιρεία θα θεωρήσει ότι η παραγγελία του έχει ακυρωθεί και θα του επιστρέψει το ποσό που έχει καταβάλει. Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν η εταιρεία έχει αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα, δεν υποχρεούται να προμηθεύσει στον πελάτη κανένα προϊόν στη εσφαλμένη χαμηλότερη τιμή.

12. Παράδοση των προϊόντων

1.    Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από την εταιρεία είτε από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών, με τις προβλεπόμενες χρεώσεις, όπως αυτές εκάστοτε αναφέρονται στα οικεία πεδία παραγγελίας (βλ. Τρόποι αποστολής). Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία παραδίδει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία.
2.    Η κατ’ αρχήν παράδοση των προϊόντων γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παραγγελίας, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά (βλ. Αποστολές – Έξοδα).  Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η εταιρεία δεσμεύεται για την παράδοση των προϊόντων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.
3.    Σε περίπτωση που η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να εντοπίσει τον πελάτη, το προϊόν ή τα προϊόντα θα τηρούνται προσωρινά στα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη.
4.    Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο.
5.    Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει παράδοση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει να το σημειώσει στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην υποσελίδα παραγγελίας για σχόλια και παρατηρήσεις, και το πρόσωπο αυτό να είναι εφοδιασμένο κατά την παράδοση με το πληρεξούσιο και την ταυτότητά του.
6.    Τα προϊόντα με την ένδειξη "Προϊόν Ψυγείου" δεν αποστέλλονται εκτός του Νομού Αττικής για τη δική σας ασφάλεια και προστασία.

13. Νόμιμη εγγύηση

1.    Η εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα  με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. 
2.    Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες ή φέρει πραγματικό ελάττωμα, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ζητήσει ένα από τα ακόλουθα, χωρίς καμία επιβάρυνση:
i.    Διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
ii.    Μείωση του τιμήματος,
iii.    την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. 
3.    Η εταιρεία εξετάζει το επιστρεφόμενο προϊόν και ενημερώνει τον χρήστη μέσω  e-mail, σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δικαιούται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος ή επιστροφή χρημάτων. Η επιδιόρθωση, η αντικατάσταση του προϊόντος, η μείωση του τιμήματος  ή η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα της ενημέρωσης της εταιρείας μας από τον πελάτη σχετικά με το ελάττωμα ή την ελλείπουσα ιδιότητα.
4.    Το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής, σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Σε περίπτωση μείωσης του τιμήματος ή σε περίπτωση διόρθωσης, επιστρέφεται η διαφορά και τα τυχόν έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος με προϊόντα μικρότερης αξίας από τα αρχικά αγορασθέντα, η εταιρεία μας επιστρέφει στον πελάτη την προκύπτουσα χρηματική διαφορά με κάθε πρόσφορο μέσο. 
5.    Επίσης, εάν το πακέτο παράδοσης είναι κατεστραμμένο, ο πελάτης οφείλει να το φωτογραφίσει αμέσως και να μας αποστείλει τη φωτογραφία καθώς το προϊόν ενδέχεται να έχει επηρεαστεί.
6.    Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρεία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την εταιρεία.

14.     Δικαίωμα υπαναχώρησης

1.    Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την σύναψη της σύμβασης (βλ. Επιστροφές). 
2.    Η υπαναχώρηση συντελείται με την ειδοποίηση του πελάτη στέλνοντας ανάλογο e-mail στο [email protected] ή με άλλο έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι: 
i.    Η επιστροφή του προϊόντος να είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς την καταστροφή όλου ή μέρους του πράγματος καθώς και συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού.
ii.    Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας και φθοράς μέρος αυτού,
iii.    Η μη χρήση του προϊόντος,
iv.    Η καταβολή των εξόδων επιστροφής (βλ. Επιστροφές),
v.    Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. 
3.    Μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και αφού ελεγχθούν και εγκριθεί η επιστροφή τους, πραγματοποιείται τις επόμενες μέρες η επιστροφή των χρημάτων στο λογαριασμό του πελάτη από τον οποίο έγινε η πληρωμή.
4.    Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης: Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης. (βλ. αναλυτικά στην ενότητα Επιστροφές).

15.     Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση (βλ. Συχνές Ερωτήσεις). Τα γραφεία της εταιρείας μας είναι ανοικτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις εκάστοτε ανακοινωμένες ώρες, και παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη. 

16. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το νόμο (Copyright © 2021, Συστεγασμένα Φαρμακεία Τσίτσου Θεοφανίας και Θεμιστοκλή Ο.Ε.). Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

17. Συνδέσεις (Links)

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς σελίδες τρίτων (Σύνδεσμοι). Η παροχή των συνδέσμων δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου τους. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι αφορούν κυρίως την πλοήγηση των εταιρικών σελίδων μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube). Οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης περιηγείται σε αυτούς τους ιστοτόπους με δική του ευθύνη. Η εταιρεία μας προτείνει σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να πλοηγηθεί στους συνδέσμους αυτούς να ενημερωθεί προηγουμένως για τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies των κατ’ ιδίαν σελίδων.

18. Προσωπικά δεδομένα

1.    Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη ή/ και πελάτη που καταχωρούνται στο λογαριασμό του ή/ και στα πεδία παραγγελίας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. 
2.    Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) θα πρέπει να καταχωρίσει το e-mail του προκειμένου να λαμβάνει τα προωθητικά – διαφημιστικά μηνύματα των προϊόντων/υπηρεσιών μας. Ανά πάσα στιγμή, πάντως, μπορεί να απεγγραφεί χωρίς κανένα κόστος και να μη λαμβάνει στο εξής τέτοια μηνύματα, ενημερώνοντας την εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας ή πατώντας την επιλογή “Unsubscribe” στο προωθούμενο μήνυμα.
3.    Η εταιρεία δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο τα στοιχεία του χρήστη/πελάτη για κανένα λόγο ή σκοπό. Εξαίρεση αποτελεί η κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων προς τρίτους που σκοπό έχει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας (π.χ. σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες).
4.    Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών μεταξύ εταιρείας και πελάτη, και της επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγησή τους, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα μας, σε περίπτωση που ο χρήστης εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία newsletter.
5.    Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας  με ιδιαίτερη ευαισθησία τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Βλ. αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 20. Τελικές διατάξεις

1.    Προφορικές ή γραπτές συμβουλές ή πληροφορίες, υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που προέρχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη για την εταιρεία μας.
2.    Οι όροι χρήσης είναι ισχυροί ανεξαρτήτως των μέσων σύνδεσης του χρήση ή/και πελάτη στην ιστοσελίδα και των χρησιμοποιούμενων συσκευών του.
3.    Όλοι οι ανωτέρω όροι εφαρμόζονται τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
4.    Εάν ένας όρος κριθεί άκυρος, δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα των λοιπών όρων χρήσης.
5.    Ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ακριβείς και αληθείς.
6.    Η σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ μας διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τον Φαρμακοποιό και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνεία του περιεχομένου της. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.
7.    Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Αναλυτικά, ο Ηλεκτρονικός σύνδεσμος προς την πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) είναι ο εξής: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
8.    Μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιός από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης.
9.    Τέτοια δυνατότητα υπάρχει για κάθε καταναλωτή κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015. 
10.    Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 5β της υπ’ αριθ. 70330οικ./2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 1421). Καταναλωτές και έμποροι μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για κάθε είδους απορία σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διαδικασία επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210-6460284, Fax: 210-6460784, E–mail: [email protected].
11.    Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.